Aanmelding en inhoud van het project

Deelname

Er zijn in totaal 80 plekken beschikbaar: maximaal 20 studenten per hogeschool per jaar. Inschrijven kan online tot uiterlijk 08.06.2018.

Selectieprocedure

Na een beoordeling van alle deelnemers selecteert iedere hogeschool zelf maximaal 20 studenten.

Seminar- en projectfase

Twee werkweken met taalcursussen en seminars over interculturele communicatie Nederland / Duitsland. Bovendien voeren de projectdeelnemers in teamverband kleine opdrachten uit van geselecteerde bedrijven uit het buurland.

Ter afronding van deze fase presenteert het team de resultaten bij het bedrijf / bij een hogeschool.

Assessment Center

Alle studenten, die hebben deelgenomen aan de werkweken, kunnen worden uitgenodigd op de campus van hun hogeschool om deel te nemen aan een assessment voor verdere selectie van de kandidaten. Het assessment wordt, in opdracht van de vier hogescholen, gehouden door een extern adviesbureau.

Met behulp van het assessment selecteert iedere hogeschool maximaal vijf studenten, die mee mogen doen aan de volgende fase: het mentoringtraject.

Mentoringtraject

Het mentoringtraject vormt de eigenlijke kern van het project: de geselecteerde studenten worden door een mentor uit het bedrijf gecoacht en geadviseerd. Met behulp van een systematische matchmaking wordt elke student gekoppeld aan een passende mentor uit het buurland.

Eén-op-één mentoring: iedere student krijgt een eigen mentor toegewezen. De benodigde tijd is afhankelijk van de individuele afspraken tussen mentor en mentee.

Begin van de Mentoring-fase: november 2018.

Het mentoringtraject duurt 8 maanden.

Na afloop van het project

Opbouw en onderhoud van een alumninetwerk voor de uitwisseling van tips, ervaringen, regionale en internationale carrièremogelijkheden.

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-V-programma
financieel ondersteund door de Europese Unie, de Provincie Limburg
en het Bundesland Nordrhein-Westfalen.